Your Location: Home >> Faculty >> Associate Professor >> Content
Associate Professor list
Release time:April 8, 2018/

Department of Materials Science

Jian Zhou

Tianli Zhang

Ran Li

Jingmin Wang

Lei Zheng

Zihua Zhao

Juan Guan

Department of Materials Physics and Chemistry

Jinghua Gu

Shubin Wang

Mei Yu

Huicong Liu

Qianfan Zhang

Jinzhang Liu

Xiaofang Liu

Haining Chen

Naihua Miao

Mingjun Hu

 Department of Polymers and Composite materials

Gong Chen

Xiaoqun Wang

Guang Yang

Yizhuo Gu

Aihua Chen

Department of Materials Processing Engineering and Automation

Wenjun Xi

Lijing Zheng

Guoqing Wu

WenlongXiao
Ruixiao Zheng

Analysis and Test Center

Huiping Duan

Youxing Yu

School of Materials Science and Engineering

Address:Room 201, No. 4 Teaching Building, Beihang University, 100191

E-mail: mse01@buaa.edu.cn

Tel:+86-10-82317132